PHPMailer ile Could Not Connect To SMTP Host Hatası

Bir iş için lazım oldu. PHPMailer ile mail göndermeye çalıştığımızda bu hata ile karşılaştım.  

https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting adresinde bulunan hata sebepleri şunlar olabilir : 

 1. DNS hatası olabilir
 2. OpenSSL sertifika hatası, güncelleme vs..
 3. Firewall engellemesi
 4. Local Network sorunu
 5. php.ini içinde openssl extension yüklü olmayabilir vs vs

 

Yukarıda önerilenlerin hiçbiri benim problemimi çözmedi. Belki sizin çözebilir. 

Sorun hala devam ediyorsa, SMTPOptions özelliğini kullanıp ssl ile ilgili küçük bir ayar yapmamız gerekiyor.  Espri şu: 

 

$mail->SMTPOptions = array(
  'ssl' => array(
    'verify_peer' => false,
    'verify_peer_name' => false,
    'allow_self_signed' => true
  )
);

 

Benim mail gönderme işlemi yaptığım kısım şu şekilde. 

 

   

////////////////////////////////  SMTP Could not connect hatası //////////////////////////////

$mail->SMTPOptions = array(
  'ssl' => array(
    'verify_peer' => false,
    'verify_peer_name' => false,
    'allow_self_signed' => true
  )
);

////////////////////////////////  SMTP Could not connect hatası //////////////////////////////

   $mail->SMTPDebug = 0;                                       
    $mail->isSMTP();                                            
    $mail->Host       = 'xxx';                 
    $mail->SMTPAuth   = true;                                   
    $mail->Username   = 'xxx;                           
    $mail->Password   = 'xxx';  

................................................................

................................................................

 

Evet, hepsi bu kadar..

4627 Görüntülenme

Yorum Yap