MySQL Rescan Cluster

Eğer bir cluster üzerinde bir değişiklik yaparsanız örneğin bir node un ( sunucunun ) konfigürasyonunda ya da cluster node larından biri boz...